Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder

Blå flag

blaue-flaggeSDet Blå Flag er blevet tildelt siden 1987 i samarbejde med F.E.E. Det Blå Flag tildeles, når visse krav vedrørende miljøforvaltning og miljøinformation er blevet opfyldt, når der findes et tilstrækkeligt antal stationer til opsamling af miljøfarligt affald og spildevand, og de almindelige sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. Det Blå Flag er det første fælles miljøsymbol, som tildeles for et år ad gangen. Kampagnen gælder for motorbådshavne, strande og badesteder i søer. Alle motorbådshavne eller badesteder, som har fået tildelt det Blå Flag, skal opfylde et omfattende antal kriterier og hvert år bevise , at de arbejder for at forbedre miljøet.

Læs mere på: www.blueflag.org
(Kilde: Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung DGU, www.blaue-flagge.de)

MQM® – Maritime Quality Management

mqmMQM® står for ”Maritime Quality Management”. For at få dette kvalitetsstempel skal man opfylde 10 specielle kriterier så som gæstepladser, tilslutning til drikkevand og el, toiletter, bortskaffelse af affald og om, at der foreligger alle tilladelser fra myndighederne. Denne kvalitetsbetegnelse med op til 5 stjerner opnås ved en vurdering af sikkerhed, hygiejne, service, fritidstilbud, miljøbeskyttelse og præsentationen af stedet. Når disse krav opfyldes, og kvalitetsstemplet “Maritime Quality Management MQM®” bliver uddelt i Mecklenburg-Vorpommern, tildeles også ”Gelbe Welle /Den gule Bølge” som er et informationsredskab. Piktogrammer i forbindelse med den Gule Bølge giver oplysninger om, hvad der tilbydes i området så som muligheder for at få forsyninger og for bortskaffelse af affald, for at få lavet reparationer, catering og turistinformation. MQM® blev oprindeligt udviklet til marinaer og motorbådshavne, men er senere blevet taget i anvendelse i forbindelse med passagerbåde.

Læs mere på: www.mv-maritim.de
(Kilde: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.)

Gelbe Welle / Den gule Bølge

gelbe-welleHvor kan du fortøje din motorbåd, din sejlbåd eller din kano i de tyske søer og på de tyske floder og se dig omkring? Hvilken service kan du forvente at finde på land? ”Gelbe Welle / Den gule Bølge” er et ensartet informationssystem for turister på vandet. Det blev iværksat af Deutsche Tourismusverband (DTV) /Den tyske Turistsammenslutning og Bundesverband Wassersportwirtschaft (BWVS) og udviklet i samarbejde med myndighederne for sø- og skibsfart og havnepolitiet. Kommunale motorbådspladser kan kendes på Den gule Bølge foruden det officielle “P”.

Læs mere på: www.imci.org
(Kilde: Deutscher Tourismusverband Service GmbH, www.gelbe-welle.de)