Information

I menuen under ”Information” giver vi vigtige praktiske tips om sejlads i Østersøens Fire Hjørner. Sejlere kan bruge disse tips som en første orientering. Da mange regler og forhold hele tiden ændres, bør enhver skipper, før han sejler ud på ukendt farvand, samle opdateret information fra de aktuelle myndigheder – vi vil så vidt muligt sørge for links og adresser.

Vi giver dig information omkring spørgsmål vedrørende krav til sejlerbevis og forsikring. Hvilke sejlerbeviser er obligatoriske, og hvilke vil det være klogt at have? Hvad skal man tænke på, hvis der sker en ulykke, når man er udenlands, og hvilke papirer skal man medbringe? Hvordan bør båden og dens besætning være forsikret? Når det drejer sig om havet omkring Bornholm, det sydøstlige Sverige, Świnoujście og Rügen, er det også vigtigt at vide noget om fiskeudstyr og fiskemetoder. Især for motorbåde kan fiskenet udgøre en risiko. Desuden må fiskeri under ingen omstændigheder hindres af fritidstrafik. Her findes også information om tidevand og andre forhold i Østersøen, som det er nyttigt for alle sejlere at kende til. Dyr og planter samt reservater i området er kort beskrevet i afsnittet ”Natur”. I afsnittet om sikkerhed giver vi dig oplysninger om forholdene i disse af og til meget krævende farvande. Klimaforhold og vejr i den sydlige Østersø bliver også introduceret. Vindforholdene er af stor betydning, når man planlægger sejlture til de respektive farvande. Selv om forholdene omkring told og grænsebevogtning er blevet betydeligt mindre indviklede, efter at EU-staterne har tilsluttet sig Schengen-aftalen i 2001, er det alligevel værd at kaste et blik på informationerne omkring told- og grænsebestemmelser.