Told- og grænsebestemmelser

Told- og grænsebestemmelser

Indledning

Den 25. marts 2001 underskrev EU’s medlemmer den såkaldte Schengen-aftale. Siden da er borgerne i de deltagende lande i princippet fritaget for ind- og udrejsekontrol. For Danmark (med Bornholm), Sverige og Tyskland har det været muligt at anvende denne ordning siden 2001, og i 2007 blev Polen også en af ”Schengen-staterne”. De, der ikke ønsker at blive i landet i mere end tre måneder, skal bare medbringe pas/børne-ID eller ID-kort, som kan bekræfte deres identitet. Det er dog ikke længere nødvendigt at henvende sig i en havn med grænsekontrol, når man sejler ind i et andet land. Den ”grænsetilladelse”, som man førhen skulle have fra de respektive myndigheder, kræves ikke længere blandt ”Schengen-landene”. Samtlige Østersølande med undtagelse af Rusland kan gøre som beskrevet ovenfor. De, der kommer fra et land uden for Schengen-aftalen, skal imidlertid som førhen checke ind og ud ved en grænsepost eller på forhånd anskaffe sig en tilladelse til at krydse grænsen. Selv om forholdene for grænsetrafik er blevet betydeligt forbedret, skal man stadig påregne kontrol i kystområder nær grænsen – dette har sikkerhedsmæssige årsager. Varer kan toldfrit importeres til og eksporteres fra næsten alle lande, så længe det ikke er med kommercielt formål for øje, men blot er til eget brug. I tvivlsfælde skal man kunne bevise sidstnævnte. I de fleste lande er der imidlertid fastsat maksimumgrænser for, hvor meget man må indføre. Hvis man skal fortolde varer eller kommer fra et land uden for Schengen-aftalen, skal man imidlertid styre direkte til det nærmeste tolddeklareringskontor og fortolde varerne. Uden for åbningstiderne for deklarering skal den nærmeste toldradiostation underrettes.
Yderligere oplysninger:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Bornholm (Danmark)

Man kan toldfrit indføre varer til eget brug. Personer over 16 år må én gang i døgnet toldfrit indføre maksimum 1,5 liter alkohol og højst 300 cigaretter.
Yderligere oplysninger:
http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=52807&newwindow=true

Skåne (Sverige)

Man kan toldfrit indføre varer til eget brug. Personer over 20 år må toldfrit indføre alkohol i Sverige, når de kommer fra et andet EU-land, og hvis alkoholen er til eget forbrug (dvs. til én selv eller ens familie), og hvis de selv indfører varerne til Sverige. Der er ingen grænser for, hvor meget alkohol man må medbringe, hvis de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt. Man må også indføre alkohol til en fest. De samme regler gælder for tobak, men her er aldersgrænsen 18 år. Når man indfører noget i Sverige, skal man huske, at det er tolderne, der afgør, om det er sandsynligt, at varerne er beregnet til eget brug eller ej. Dog gælder det, at varer, der importeres mod betaling, altid skal deklareres, og der skal betales told deraf. De svenske toldere kontrollerer regelmæssigt havnene.
Yderligere oplysninger:
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/travellingtosweden.4.3238c5bc116a42faffb80001836.html

Świnoujście (Polen)

Også for Polen gælder det, at man toldfrit kan indføre varer til eget brug. Dog er der maksimumgrænser på 10 liter spiritus, 20 liter hedvin (vermouth, dessertvin o.lign.), 90 liter vin og 110 liter øl. Desuden må der højst indføres 10 kg kaffe og 20 liter brændstof foruden en fuld brændstoftank.
Yderligere oplysninger:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2

Rügen (Tyskland)

Man kan toldfrit indføre varer til eget brug eller forbrug. Her er der dog også maksimumgrænser. Her kan der toldfrit indføres højst 10 liter spiritus, 20 liter hedvin (vermouth, dessertvin o.lign.), 90 liter vin og 110 liter øl. Der kan højst indføres 10 kg kaffe. Max. 800 cigaretter kan toldfrit indføres til eget brug. Hvis man indfører større mængder end de tilladte, skal man fremlægge bevis for, at det er til eget forbrug. Tobaksvarer uden tysk afgift, som overskrider de tilladte mængder, bliver destrueret, dog skal der stadigvæk betales tobaksafgift.
Yderligere oplysninger:
http://www.zoll.de/english_version/a0_passenger_traffic/index.html