Informacje

Informacje

W poszczególnych punktach menu w zakładce „Informacje” przekazujemy ważne, praktyczne wskazówki dla żeglarzy w odniesieniu do  Czterech Zakątków Południowego Bałtyku. Wskazówki te żeglarze mogą wykorzystać jako wprowadzenie do tematu. Ponieważ wiele przepisów i warunków ulega nieustannym zmianom, każdy żeglarz planujący wyprawę za granicę przed jej rozpoczęciem powinien zebrać aktualne informacje w odpowiednich urzędach – tam gdzie to możliwe podajemy linki i adresy.

Dostarczamy informacji w kwestiach związanych z obowiązkiem posiadania uprawnień i ubezpieczenia. Które z uprawnień żeglarskich/ motorowodnych są obowiązkowe lub praktyczne? Co należy wziąć pod uwagę, jeśli zdarzy się wypadek za granicą i które dokumenty należy ze sobą zabrać? Jakie ubezpieczenie powinno obejmować łódź oraz załogę? Podróżując po akwenach w okolicach Bornholmu, południowo-wschodniej Szwecji, Świnoujścia i Rugii dobrze jest też mieć jakąś wiedzę na temat metod połowu ryb i używanego w tym celu sprzętu. W szczególności łodzie motorowe mogą stwarzać zagrożenie dla sieci rybackich. Ponadto ruch turystyczny i sportowy w żadnym razie nie może szkodzić rybołówstwu. Podawane są też informacje na temat pływów, warunków terenowych oraz działań prowadzonych na Morzu Bałtyckim, na podstawie których wszyscy żeglarze mogą wyobrazić sobie panujące tam warunki żeglarskie. Występujące w omawianym regionie zwierzęta i rośliny oraz rezerwaty zostały krótko omówione w punkcie „Przyroda.” W punkcie dotyczącym bezpieczeństwa podajemy informacje o warunkach dotyczących tych niekiedy bardzo trudnych akwenów żeglarskich. Opisano również krótko klimat oraz pogodę typową dla obszaru południowego Bałtyku. Warunki wiatrowe to istotna informacja przy planowaniu wyprawy żeglarskiej. Choć od czasu wejścia w życie Układu z Schengen w 2001 r. kontrole graniczne i celne nie stanowią już problemu, z pewnością nie zaszkodzi rzucić okiem na informacje dotyczące przepisów o przekraczaniu granicy i opłatach celnych.