Information

Information

I menyn under ”Information” ger vi viktiga, praktiska tips inför segling i Östersjöns Fyra Hörn. Tipsen kan användas av seglare som en första introduktion. Eftersom många regler och villkor förändras kontinuerligt bör varje kapten före avfärd skaffa uppdaterad information från aktuella myndigheter – i de fall där det är möjligt förser vi dig här med länkar och adresser.

Vi ger dig information kring frågor rörande licenser och försäkringsskyldigheter. Vilka båtlicenser är obligatoriska eller lämpliga? Vad måste man tänka på om en olycka inträffar när man är utomlands och vilka dokument måste man ha med sig? Hur ska båten och dess besättning vara försäkrade? När det gäller haven kring Bornholm, sydöstra Sverige, Swínouscíe och Rügen är det också viktigt att känna till något om fiskeutrustning och fiskemetoder. I synnerhet motorbåtar kan utgöra en fara för fiskenät. Vidare får fisket under inga omständigheter hindras av fritidstrafik. Här finns också information om tidvatten och andra förhållanden på Östersjön som alla seglare har nytta av att känna till. Djur och växter, liksom naturskyddade områden beskrivs kortfattat under rubriken “Natur”. I kapitlet om säkerhet informerar vi om förhållandena på dessa bitvis mycket utmanande farvatten. Klimatförhållanden och väder i södra Östersjön introduceras också. Vindförhållandena är en viktig faktor vid planering av segelrutter i de olika områdena. Även om tull- och gränsbevakningssituationen har blivit markant mindre komplicerad genom att EU-länderna skrev under Schengen-avtalet 2001 är det definitivt värt att kasta ett öga på den information som handlar om tullar och gränsförfaranden.